Obchodní podmínky

Nákupní řád

Provozovatelem internetového obchodu Cosmo.cz je společnost Amber Land s.r.o., Petržílkova 31, 15800 Praha 5, IČ: 46905430, DIČ: CZ46905430, tel: 251617246 a 604850215, email: info@cosmo.cz

Uskutečněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující před odesláním objednávky upozorněn.

Všechny ceny v obchodě jsou uvedeny včetně DPH v českých korunách.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.)

Způsoby dodání a platby

Způsob dodání a platby je možné zvolit v objednávkovém formuláři. Před odesláním objednávky je kupující na zvolený způsob dodání a platby včetně jejich cen vždy upozorněn.

Aktuálně nabízené způsoby dodání a platby včetně jejich cen lze nalézt zde.

Zboží vedené skladem odesíláme zpravidla v den objednání. Zboží skladem lze také na prodejně rovnou zakoupit. V případě, že zboží není skladem a dodávka si vyžádá delší období, budeme Vás o termínu dodání informovat emailem nebo telefonicky v nejkratším termínu.

Použití dárkových poukázek

Poskytujeme možnost zakoupit dárkové poukázky na nákup zboží. Způsob použití dárkových poukázek najdete zde.

Reklamační řád

Při reklamaci se Vám budeme snažit vyjít vstříc a záležitost neprodleně řešit. K rychlému a úspěšnému vyřízení reklamací dodržujte, prosíme, následující podmínky.

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je vadné, nefunkční, či poškozené, oznamte nám zjištěné vady co nejdříve emailem, případně telefonicky nebo písemně. Zboží, které reklamujete, je nutné po domluvě vrátit na naší adresu provozovny.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího o způsobu vyřešení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce. Při převzetí zboží od přepravce si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, případně zásilku vůbec nepřebírejte.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a činí 24 měsíců. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Záruka vrácení peněz (Odstoupení od smlouvy)

Nákupem v internetovém obchodě Cosmo.cz nepodstupujete vůbec žádné riziko. Máte právo odstoupit od objednávky kdykoliv před odesláním zboží a to bez jakéhokoliv postihu. V souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 máte možnost do 14 dnů od obdržení zboží jej bez udání důvodu vrátit a my vám dle vašeho výběru vrátíme peníze nebo vyměníme zboží za jiné.

V případě, že budete chtít od uzavřené smlouvy takto odstoupit, oznamte nám to, prosíme, e-mailem, případně písemně na adresu provozovny.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů. V souladu s § 1837 zákona č. 89/2012 spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. V případě opotřebení nebo poškození zboží má prodávající nárok si účtovat náklady odpovídající tomuto opotřebení.

V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží zpět prodávajícímu.

Při uplatnění nároku na vrácení peněz postupujte, prosíme, následovně:

• zboží nám zašlete běžnou balíkovou poštou na vlastní náklady na adresu provozovny. Zboží můžete vrátit na tuto adresu také osobně. Zboží nesmí být zasláno na dobírku.

• vrácené zboží posílejte, prosíme, pokud možno v původním obalu.

• do zásilky s vráceným zbožím vložte kopii útržku z dobírkové složenky a/nebo kopii daňového dokladu.

Navrácení peněz probíhá bankovním převodem nebo složenkou nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Ochrana osobních dat

Služby internetového obchodu poskytujeme plně v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prohlašujeme a zavazujeme se k tomu, že osobní údaje, které nám poskytnete, budou použity pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu Cosmo.cz, a že je neposkytneme žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením Vaší objednávky.

Nakupující využíváním služeb našeho obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Nakupující má právo kdykoli zažádat o vymazání svých osobních údajů z databáze.

Máte-li dotazy nebo připomínky k našemu nákupnímu řádu, reklamačnímu řádu, záruce vrácení peněz a pravidlům na ochranu osobních dat, můžete se na nás obrátit emailem na info@cosmo.cz nebo využít našich kontaktních informací.

Internetový obchod Cosmo.cz provozuje společnost Amber Land s.r.o., zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 6125. Sídlo firmy: Vídeňská 125a, 61900 Brno. IČ:46905430, DIČ:CZ46905430.