Ochrana osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Amber Land s.r.o. se sídlem Vídeňská 125a, 61900 Brno, IČ:46905430, DIČ:CZ46905430, korespondenční adresa: Petržílkova 31, 15800 Praha 5, tel: 251617246 a 604850215, email: info@cosmo.cz.

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům je používáme.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme následující osobní údaje:

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů: